De deur omkeren en terugplaatsen (31)

Laatst bijgewerkt 24/02/2021 14:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd

De deur omkeren

1. Zorg ervoor dat het apparaat rechtop staat.

2. Open beide deuren en verwijder de deuruitrusting. Sluit de deuren.

3. Gebruik een dunne schroevendraaier om de afdekking van het schroefgat (A) en de bovenste scharnierkap (B) te verwijderen.

Leg ze opzij.

4. Draai de schroeven van het rechter bovenscharnier los. Ondersteun de bovenste deur met uw hand. Verwijder het bovenste scharnier, draai het om, schroef de schroeven en de pen erop. Leg het scharnier opzij.

5. Til de bovenste deur voorzichtig uit het middelste scharnier om deze te verwijderen. Plaats de bovenste deur op de zachte ondergrond. Pas op dat u geen sluitringen verliest die aan de deur kunnen blijven plakken.

6. Draai de schroef (B) en het "stopblok" (A) los en schroef ze aan de andere kant van de deur vast

7. Draai de schroeven van het middelste scharnier los. Verwijder het middelste scharnier en leg het samen met de schroeven opzij.

Pas op dat u geen sluitringen verliest die aan de deur kunnen blijven plakken.

8. Plaats de onderste deur op de zachte ondergrond.

9. Draai de schroef (B) en het "stopblok" (A) los en schroef ze aan de andere kant van de deur vast.

10. Verwijder de gatafdekkingen van het middelste scharnier en plaats ze in de gaten aan de andere kant.


11. Kantel het apparaat voorzichtig op een zachte schuimverpakking of soortgelijk materiaal om schade aan de achterkant van het apparaat en de vloer te voorkomen.

12. Verwijder beide stelvoetjes en draai de schroeven van het onderste scharnier los.

13. Keer het onderste scharnier om naar de andere kant van het apparaat, schroef het vast met schroeven en installeer de stelvoetjes.

14. Installeer de onderste deur door het onderste deurgat op de onderste scharnierpen te plaatsen. Draai de schroeven vast.

15. Installeer het middelste scharnier aan de linkerkant van het apparaat door de oorspronkelijke positie om te keren.

16. Monteer het bovenste gat van de onderste deur op de middelste scharnierpen. Draai de schroeven vast.

17. Installeer de bovenste deur door het onderste gat van de deur op de middelste scharnierpen te plaatsen.

18. Zet het bovenscharnier aan de linker bovenzijde van het toestel. Ondersteun de deur met uw hand en steek de scharnierpen in het bovenste gat van de bovenste deur. Draai de schroeven van het bovenste scharnier vast.

19. Haal een bovenste scharnierkap (A) uit een zak. Installeer het op het bovenste scharnier. Plaats de schroefgatafdekking (B) rechtsboven op het apparaat waar de schroefgaten zitten


Installeer de deurapparatuur.

Wacht minimaal 4 uur voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit.