Hoe de pakking vervangen (2)

Laatst bijgewerkt 24/02/2021 14:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd

HOE DE PAKKING TE VERVANGEN

1) Duw de deur met vergrendeling aan beide zijden naar beneden


2) Trek de deur naar buiten en vervang deze door een nieuwe3) Trek de pakking uit een hoek en trek deze vervolgens zachtjes aan elke kant naar buiten

Waarschuwing voor installatie! De pakking heeft een montagerichting:

Afbeelding aan de linkerkant: Druk op alle zijden van de pakking om de zijde zonder magneet te vinden (u zou de zijde zonder magneet zachter voelen dan de andere).

Afbeelding rechts : De zijde zonder magneet moet worden geïnstalleerd in de zijkant van de deur met de twee langste hoeken (hoek rood omcirkeld)