Pakking vervangen - wijnkoelers

Laatst bijgewerkt 29/09/2023 13:15

Schakel vóór aanvang van onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten; voor zware apparaten zijn twee personen nodig om deze te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen voor de veiligheid kan hebben als deze niet op de juiste manier wordt uitgevoerd

Pakking vervangen

1.Verwijder de pakking

Open de deur. Trek de pakking er voorzichtig uit aan de bovenhoek en ga daarna naar de onderkant!

2. Plaats de pakking terug

Haal de glazen deur eruit (2x Torx20 schroef)!

Leg de deur op een zacht materiaal (bijvoorbeeld EPS), met de voorkant naar beneden, en plaats het pakkinganker in de deurgroef. Duw voorzichtig de rest van de pakking naar binnen. Bevestig de deur opnieuw


Wisselstukken en accessoires
Wisselstukken en accessoires

Vind originele wisselstukken voor jouw toestel in onze webshop en laat ze leveren tot aan je deur.