Lades vervangen

Laatst bijgewerkt 18/08/2021 16:57

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Lades vervangen

Er zijn verschillende soorten lades. De beschrijving en afbeeldingen hieronder bieden ondersteuning bij het identificeren van de lade en het bijhorende vervangingsproces.

Bewaarlade op lage temperatuur

Om de lade te verwijderen:

1. Trek de lade naar buiten.

Word afbeelding importeren


Groentelade

Om een lade te verwijderen:

1. Trek de lade zo ver mogelijk naar buiten.
2. Zodra het einde van de geleiders wordt bereikt, til je de voorkant van de lade een beetje op en haal je deze uit het apparaat.

Word afbeelding importeren

Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de lade weer terug te plaatsen.


Groentelade op rails

Om de lade te verwijderen:

1. Trek de lade naar buiten en til deze op.

Word afbeelding importeren

2. Duw de rails in de kast zodat beschadiging van de koelkastdeur wordt vermeden en de deur kan worden gesloten.

Word afbeelding importeren

Om weer terug te plaatsen:

1. Trek de rails naar  buiten.

Word afbeelding importeren


2. Plaats het achterste gedeelte van de lade (1) op de rails.

Word afbeelding importeren

3. Houd de voorkant van de lade (2) omhoog terwijl je de lade naar binnen duwt.

4. Druk het voorste gedeelte van de lade naar beneden.

Controleer of de lade correct op de voor- en achterhaak werd geplaatst door de lade weer naar buiten te trekken.


Extra Zone lade

Om de Extra Zone lade uit de koelkast te nemen:

1. Verwijder de groentelade die onder de Extra Zone lade zit uit de koelkast.

Word afbeelding importeren

2. Til de Extra Zone lade op en trek de glasplaat met vochtigheidsregeling eronder vandaan.

Word afbeelding importeren

3. Houd de Extra Zone-lade met de opliggende glasplaat vast en trek ze naar je toe.

Word afbeelding importeren

4. Kantel de module naar beneden om deze uit de koelkast te verwijderen.

Word afbeelding importeren

Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de lade terug te plaatsen.


FreshBox lade

Het wordt aanbevolen om de FreshBox lade te legen voordat je deze uit de koelkast haalt.

Om de lade te verwijderen:

1. Verwijder eventuele glazen leggers boven de lade om ruimte te creëren.

2. Til de voorkant van de lade op.

3. Trek de lade met de opliggende glasplaat naar je toe tot de linker uitsparing (1) overeenkomt met de voorste houder (2).

Word afbeelding importeren

4. Draai de hele lade ongeveer 90° met de klok mee totdat je deze veilig uit de koelkast kunt halen.

Word afbeelding importeren

Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de lade terug te plaatsen.


ExtraChill lade

Om de lade te verwijderen:

1. Houd de ExtraChill lade samen met de opliggende glasplaat vast en trek ze naar je toe.

Word afbeelding importeren

2. Kantel de module naar beneden om deze uit de koelkast te verwijderen.

Word afbeelding importeren

Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de lade weer terug te plaatsen.