Vervanging planken interieur (7DW)

Laatst bijgewerkt 24/02/2021 14:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd

1. Voedselplanken

STAP 1 Til de plank naar achteren op.

STAP 2 Trek het naar voren.

Pas op dat u de ribben van de binnenvoering niet beschadigt door de houders van het rekframe.

※ Volg de omgekeerde volgorde bij het monteren van de vervanging

2. Plantaardige Case Planken

STAP 1 Trek de plank naar voren.

STAP 2 Trek de voorkant omhoog.

Pas op dat u de ribben van de binnenvoering niet beschadigt door de houders van het rekframe.

※ Volg de omgekeerde volgorde bij het monteren van de vervanging.