Demontage en montage van de Comfort Lift-mand

Laatst bijgewerkt 24/02/2021 14:40

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd


1. Demontage van de mand

Om de mand te demonteren, moet deze in de onderste positie staan, anders vergrendelt het hefmechanisme de mand en is het niet mogelijk om deze te demonteren.1- Druk op de drukknop om het plastic vergrendelingsdeel (voorstopper) te verwijderen     

2 - Trek met de drukknop ingedrukt aan het plastic slot.

3 - Voer deze handeling uit op de linker en rechter zijrails     


4 - Trek de mand zo ver mogelijk naar buiten zonder de roterende tilbeweging te gebruiken. Trek vervolgens aan elke kant de sluiting 1 cm tegen het midden van de vaatwasser en trek tegelijkertijd de mand minimaal 1 cm naar buiten.

5 - Schuif de rails aan beide zijden naar de binnenkant van de vaatwasser terwijl u de mand vasthoudt


2.      Mand montage

Met het hefmechanisme in de onderste stand

Om de mand te monteren, moet deze op de onderste positie staan, anders botst het hefmechanisme tegen de mand en is het niet mogelijk om deze te monteren.


1- Plaats de mand op de rails door de rails naar buiten te schuiven en schuif de mand erin

2 - Zorg ervoor dat de mand op het hefmechanisme is bevestigd

3 - Monteer het plastic sluitdeel

4 - Voer deze handeling uit op de linker en rechter zijrails