Hoe het deurscharnier vervangen? (gelast)

Laatst bijgewerkt 25/05/2021 16:46

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Hoe het deurscharnier demonteren en monteren? (gelast)

Om het scharnier te vervangen, draai je de schroeven los waarmee de deur aan de kast is bevestigd.

Opmerking:

Deze deur is een gelaste uitvoering en het scharnier kan niet verwijderd worden. Vervang daarom de complete deur inclusief het scharnier.