Demontage en montage van de veiligheidsvergrendeling van de deur (1)

Laatst bijgewerkt 14/09/2021 14:24

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Veiligheidsvergrendeling van de deur


Word afbeelding importeren

Verwijder de ijzeren ring waarmee het deurrubber aan de unit is bevestigd.
Maak het deurrubber los van de unit ter hoogte van de deurvergrendeling.

Word afbeelding importeren

Maak de twee schroeven los waarmee de veiligheidsvergrendeling van de deur aan het voorpaneel is bevestigd.


Word afbeelding importeren

Neem de vergrendeling vast en verplaats het naar links.

Word afbeelding importeren

Draai de vergrendeling naar binnen (richting rechts).

Word afbeelding importeren

Trek de vergrendeling eruit.


Word afbeelding importeren

Trek de veiligheidsvergrendeling naar buiten. Ga voorzichtig te werk met het onderste deel (staafje) van de vergrendeling. Trek de vergrendeling niet te ver uit, anders komt het staafje uit zijn zitting in het filterhuis.

Word afbeelding importeren

Verwijder het staafje van de pin (na verwijdering blijft het in verticale positie).

Word afbeelding importeren

Trek de bedradingsbescherming uit de deurvergrendeling. Koppel de connector los.


Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de deurbeveiliging opnieuw te installeren.

Word afbeelding importeren

Zorg ervoor dat het staafje juist is gepositioneerd ten opzichte van de deurvergrendeling. Het staafje moet op de plaats zitten, zoals aangegeven door de pijl hierboven.

Word afbeelding importeren

Let op, zorg ervoor dat de rand van de vergrendeling correct op de buitenkant geplaatst wordt voordat je de schroeven vastdraait om de deurbeveiliging aan het frontpaneel te bevestigen, zoals aangegeven door de pijlen. Draai de schroeven vast met een aanhaalmoment van 2,5 Nm.