De wasmiddellade (FL) demonteren en monteren (AutoDose)

Laatst bijgewerkt 16/09/2021 16:34

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Hoe de wasmiddellade demonteren en weer in elkaar zetten?

De wasmiddellade verwijderen.

Open de wasmiddellade. De vergrendeling (aangegeven met de naam "PUSH") zal aan de linkerkant zichtbaar komen.


Druk op de vergrendeling (“PUSH”) zoals aangegeven op de afbeelding en trek de wasmiddellade naar buiten.


Maak de handgreep los door op de rode knop te drukken en de handgreep te schuiven zoals aangegeven in de afbeelding.


Afbeelding van de handgreep gescheiden van de wasmiddellade:


De wasmiddellade terug plaatsen.

Plaats tijdens de montage de geleider "A" van de wasmiddellade tussen de rails van de handgreep "B".


Schuif de handgreep zoals aangegeven in de afbeelding totdat de rode knop terugkeert naar de vergrendelde positie.