Uitleg van de nieuwe EU-energie-etikettering

Laatst bijgewerkt 27/10/2020 17:44

Probleem

 • Wat zijn de redenen om nieuwe EU-energielabels in te voeren?
 • Voor welke productcategorieën zijn de nieuwe energielabels van toepassing?
 • Wanneer worden de nieuwe energielabels van kracht?
 • Hoe zien de nieuwe energielabels eruit?
 • Wat zijn de voordelen voor de consument van de nieuwe energie-etikettering?
 • Wat betekent het Ecodesign-pakket?

Geldt voor

 • vaatwassers
 • wasmachines
 • wasdrogers
 • koelkasten (inclusief wijnkelders)

Oplossing


1. Om energielabels begrijpelijker te maken voor consumenten en hen te helpen beter geïnformeerde aankoopkeuzes te maken, heeft de Europese Commissie nieuwe energie-efficiëntielabels voor bovengenoemde apparaten aangenomen.

Sinds de introductie twintig jaar geleden heeft het succes van energie-etikettering bijgedragen aan de ontwikkeling van steeds energie-efficiëntere producten. Dit heeft het huidige etiketteringssysteem te ingewikkeld gemaakt.

In 2017 heeft de EU duidelijkere regels voor energie-efficiëntie-etikettering overeengekomen, door van de huidige A +++ naar G- schaal over te schakelen naar een A- G- energieschaal, die eenvoudiger is en goed wordt begrepen door de consument.


2. In onze producten zullen nieuwe "aangepaste" energielabels worden geïntroduceerd in de volgende apparaten:

 • vaatwassers
 • wasmachines
 • wasdrogers
 • koelkasten, inclusief koelkasten voor wijnopslag


3. Deze nieuwe labels zullen zichtbaar zijn voor de Europese consument in fysieke winkels en online met ingang van 1 maart 2021

De nieuwe voorschriften zijn ook van toepassing in niet-EU-landen (bijv. Noorwegen, Zwitserland)

4. Afhankelijk van het product, zullen de energielabels niet alleen elektriciteitsverbruik weergeven, maar ook andere energie- en niet-energie-informatie, met intuïtieve pictogrammen, om producten te vergelijken en een beter geïnformeerde aankoopkeuze uit te voeren: informatie over het gebruikte water per wascyclus, opslagcapaciteit, uitgestoten geluid, etc.

Een nieuw element in deze labels is een QR-code waarmee consumenten aanvullende, officiële (niet-commerciële) informatie kunnen verkrijgen door de code met een smartphone te scannen. Deze gegevens zullen in de komende maanden beschikbaar komen voor elke Europese burger in de EPREL EU-database.

(bron: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm )

vaatwassers, wasdrogers, wasmachines

koelkasten, wijnkoelers


5. De schattingen van de Europese Commissie waarderen de totale jaarlijkse finale energiebesparing van deze nieuwe labels tegen 2030 op 38 TWh / jaar , gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Hongarije. Het energie-etiketteringspakket vormt een belangrijke bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU.


6. Begin juli 2019 is de Commissie van plan een reeks van 11 voorschriften inzake ecologisch ontwerp ( het Ecodesign-pakket ) goed te keuren, die de bovengenoemde productgroepen met de nieuwe labels en 5 extra productgroepen omvatten (waarvoor geen label is voorzien).

Ecodesign-regelgeving pakt aspecten aan die complementair zijn aan de energie-etikettering, door minimale eisen te stellen aan aspecten zoals energieverbruik in stand-by, repareerbaarheid, beschikbaarheid van reserveonderdelen of faciliteren van demontage en recycling zodra het product aan het einde van zijn levensduur is, waardoor de implementatie van de circulaire economie.

Al met al wordt verwacht dat deze nieuwe reeks maatregelen tegen 2030 een extra jaarlijkse energiebesparing oplevert op het niveau van 94 TWh per jaar , meer dan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van België en Luxemburg.


bronnen:

https://ec.europa.eu/info/news/clearer-and-simple-energy-labels-will-help-consumers-save-money-and-contribute-energy-unions-objectives-2019-mar-11_en

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-energy-efficient-labelling-regulations-empower-consumers

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en

https://ec.europa.eu/energy/en/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products