ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HERSTELLINGSERVICE FIXED PRICE REPAIR

 1. ALGEMEEN
  1. Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de levering van herstellingen tegen een vaste prijs ("Fixed Price Repair") door Electrolux Home Products B.V. ("Electrolux", "ons" of "wij").
  2. U aanvaardt en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden van Fixed Price Repair.
  3. Electrolux behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft echter geen effect op bestellingen voor Fixed Price Repair die zijn ingediend voordat de gewijzigde voorwaarden op de website werden geplaatst.
  4. Voor de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van www.aeg.be of www.zanussi.be of www.electrolux.be ("Website") en privacyvoorschriften (inclusief het privacybeleid van Electrolux) verwijzen wij u naar www.aeg.be of www.zanussi.be of www.electrolux.be.

 2. BESCHIKBAARHEID
  1. Fixed Price Repair is afhankelijk van de beschikbaarheid van techniekers en wordt aangeboden in België.
  2. Electrolux kan een derde partij aanwijzen en autoriseren om Fixed Price Repair uit te voeren. U erkent dat Electrolux, in overeenstemming met haar Privacybeleid, de informatie die nodig is voor Fixed Price Repair, die door u is verstrekt, kan delen met de derde partij die door Electrolux is aangewezen voor de uitvoering van Fixed Price Repair.

 3. PRIJZEN EN BETALING 
  1. De prijzen van Fixed Price Repair zijn zoals die op de Website worden vermeld.
  2. De prijs van Fixed Price Repair is inclusief BTW (indien van toepassing) tegen het in België vooralsnog geldende tarief.
  3. Na afloop van het servicebezoek wordt de betaling rechtstreeks aan de technieker per kaart gedaan.
  4. Contant betalen wordt niet geaccepteerd. Als een betaling niet rechtstreeks aan de technieker per kaart wordt voldaan, sturen wij een factuur met een toeslag van 15 EUR voor administratiekosten.

 4. BEZOEK ANNULEREN?
  1. Als u 24 uur voor uw afgesproken bezoektijd contact met ons opneemt, brengen wij geen kosten in rekening.
  2. Als u na dit punt contact met ons opneemt of als u niet op de aangegeven locatie bent wanneer de technieker arriveert, brengen wij de inspectiekosten van 129 EUR in rekening.

 5. SCOPE
  1. De prijs voor Fixed Price Repair omvat het volgende:
  - Herstelling van een enkele storing voor een enkel huishoudelijk toestel.
  - Kosten van noodzakelijke arbeid (inclusief reistijd) en onderdelen
  2. Het volgende is niet bij de prijs inbegrepen:
  - Herstelling als gevolg van gebreken veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd gebruik, schade (opzettelijk of anderszins) of andere oorzaken van derden (inclusief insectenplagen)
  - Herstelling van eventuele extra gebreken die niet in de bestelling zijn inbegrepen op het moment van boeking.
  - Vervanging van ontbrekende onderdelen of producten als gevolg van verlies of diefstal.
  - Verbruiksartikelen (inclusief ingebouwde batterijen en filters).
  - Cosmetische schade aan koeldeuren, cosmetische schade of scheuren aan kookplaten waar dit geen invloed heeft op de werking of veiligheid van het product.
  - Schade of uitval door overstroming, wind of andere zware weersomstandigheden.
  - Herstelling van schade of defecten als gevolg van brand, tenzij veroorzaakt door een elektrische storing in het product.
  - Herstelling of vervanging van producten die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.
  - Herstelling of vervanging van schade aan de omgeving van het betreffende product of andere persoonlijke voorwerpen zoals kledingstukken, servies of bestek.

 6. TERUGBETALING
  1. Als uw toestel herstelbaar wordt geacht, maar we kunnen dit niet binnen ons eerste bezoek voltooien en u besluit niet verder te gaan met de herstelling, brengen we de inspectiekosten van 129 EUR in rekening.
  2. Wij behouden ons het recht voor om uw toestel als onherstelbaar te beschouwen als de algemene staat van uw toestel te slecht is. In dat geval brengen wij ook de inspectiekosten van 129 EUR in rekening.
  3. Als wij van mening zijn dat uw toestel niet meer te herstellen is, bieden wij u een korting voor een nieuw toestel bij aankoop rechtstreeks in onze webshop, inclusief een teruggave van de inspectiekosten van 129 EUR.

 7. GARANTIE OP HERSTELLING?
  1. Een Fixed Price Repair wordt geleverd met een garantie van 12 maanden op de herstelling en reserveonderdelen die worden gebruikt om te repareren.
  2. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten.
  3. Wat te doen als uw toestel binnen 12 maanden na Fixed Price Repair hetzelfde defect vertoont:
  - Bel dan onze klantenservice op 02 7162444.
  - Als we uw probleem niet telefonisch kunnen oplossen, sturen we een technieker naar u toe.
  4. Als uw initiële herstelling binnen 12 maanden hetzelfde defect vertoont en we uw toestel vervolgens niet kunnen repareren, ontvangt u een volledige terugbetaling minus de inspectiekosten van 129 EUR.
  5. De bovenstaande terugbetaling is niet van toepassing indien:
  - Het niet slagen van de initiële herstelling is te wijten aan factoren die hierboven in 5.2 zijn opgesomd; of
  - U heeft ons geen toegang gegeven om het toestel te herstellen.

 8. HERSTELLING VOORWAARDEN
  1. De herstelling vindt alleen plaats als er tijdens de afspraak een volwassene aanwezig is op het aangewezen terrein en om toegang te verlenen tot het pand. De technieker wacht niet langer dan de geplande afspraaktijd, waarna u tegen meerprijs een nieuwe afspraak moet verzetten. 2. Als de technieker geen herstelling uitvoert vanwege het niet beschikbaar zijn van elektriciteit en/of internetverbinding, bestaande watervoorziening voor wasgoed en vaatwassers of enige andere storing of belemmering op de aangewezen locatie, moet u tegen extra kosten een nieuwe afspraak maken.
  3. Houd er rekening mee dat de technieker werkkleding draagt, inclusief veiligheidsschoenen, dus we vragen u om uw vloeren te beschermen.

 9. SLOTBEPALINGEN
  1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover vereist, geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepaling van deze Voorwaarden niet aangetast.
  2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Fixed Price Repair orders die na december 2023 zijn geplaatst.